Werkwijze

Een traject bij mijn praktijk voor psychosociale therapie wordt altijd gestart met een intake. Afhankelijk van de intake en jouw wensen kan ik een advies geven voor één of meerdere sessies. We komen samen tot een passende aanpak en een afspraak over het aantal sessies.

Intake (45 minuten)

In dit gesprek komt je situatie aan bod en zullen belangrijke onderwerpen uit je geschiedenis voor de behandeling in kaart worden gebracht. Op basis van deze intake kan de begeleiding starten. Vul het contactformulier in, dan maken we een afspraak.

Intakeformulier

Voor de intake stuur ik een intakeformulier toe wat voor mij als startdocument dient voor de intake en de begeleiding. In het intakeformulier worden een aantal vragen gesteld om een goede begeleiding te kunnen bieden. Als je vragen niet goed kunt beantwoorden kunnen we daar samen naar kijken.

Een sessie (75 minuten)

In een sessie gaan we samen de hulpvraag verduidelijken. Het kan een vraag zijn die aansluit bij het thema waarvoor je je hebt aangemeld, maar er kunnen ook andere vragen zijn die op het moment van de sessie belangrijk zijn en relatie hebben met het thema van aanmelding.

Ik begeleid de sessie. Vaak maak ik daarbij gebruik van ontspanningsoefeningen, visualisatieoefeningen of mindfulness oefeningen of de methodiek van het focussen.
We doen samen onderzoek naar wat zich aandient, en zullen in rust en vertrouwen en zorg op zoek gaan naar de antwoorden die er zijn voor jou.
Je perspectief op situaties verandert door deze nieuwe ervaring. Na de sessie kun je met handvatten in diverse rollen, met een andere blik en een ander gevoel omgaan met wat je tegen komt.

Aan het eind van de sessie kijken we terug op de ervaring en kan theorie als verdieping worden meegegeven.
Het is handig je bevindingen kort te noteren en de sessie op te nemen om deze later nog eens na te luisteren.

Meerdere sessies

Om je hulpvraag van verschillende kanten te belichten is het aan te raden meerdere sessies te plannen. Net zoals oude patronen niet zo maar verdwijnen, hebben nieuwe ervaringen herhaling nodig om vanzelfsprekend te worden.

Bevind je je in een rouwproces zullen daar ook meerdere sessies en oefeningen nodig zijn om hierin stappen te zetten. Door het onderzoek, de oefeningen en sessies kom je steeds dichter bij wie je bent en leer je goed voor jezelf te zorgen en zo ook voor anderen van betekenis te zijn.

Werkweek / verdieping

Omdat ik samenwerk met het Centrum Marieke de Bruijn en dezelfde werkwijze hanteer kan ik je indien nodig doorverwijzen naar een Werkweek, die wordt aangeboden als er intensieve begeleiding nodig is.

Ervaringen uit de praktijk

Na door een korte meditatie “ingecheckt” te zijn leidde Stefanie mij naar een mooi, waardevol inzicht: ik ben nog steeds op zoek naar bevestiging van mijn vader. Dat deed ze door mij via jeugdherinneringen steeds bij mijn gevoel te komen dat bij die herinnering hoort. Heel bijzonder hoe ze het op een natuurlijke, begeleidende manier voor elkaar krijgt om jezelf zo snel tot zulke waardevolle inzichten te laten komen.

Ik kon door dit inzicht op een nieuwe manier naar mijn vader kijken. Hij werd kort na de sessie 80 en ik had een brief voor hem geschreven en voorgelezen. Hierdoor is de relatie met hem verdiept en verbeterd en voel ik de liefde van mijn vader en zoek ik niet meer zo als vroeger steeds naar zijn erkenning.

Lutske

 

 

‘Houd moed lief hart’

C.S. Lewis